Acord


ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL DE MARKETING DIRECT

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL DE MARKETING DIRECT

Îmi exprim acordul ca operatorul S.C.„CITY ESTATE” S.R.L săproceseze datele mele personale în scopul acţiunilor de marketing direct:

1)numele prenumele;

2)telefonul mobil;

3)e-mail.

Îmi exprim acordul pentru primirea notificărilor transmise prine-mail/telefon privind ofertele comerciale, până la exprimarea dreptului de opoziție, atunci când voi informa operatorul S.C.„CITY ESTATE” S.R.L fie în scris/electronic la e-mail [email protected] sau prin telefon la numărul 062022077, precum nu mai doresc să primesc notificări privind ofertele comerciale și alte acțiuni de marketing.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul de marketing direct se va efectua până la realizarea dreptului de opoziție a subiectului datelor cu caracter personal.

Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate pentru prospectare comercială. Operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să informeze subiectul despre dreptul de a se opune unei astfel de lucrări înaintea dezvăluirii către terţi a datelor sale cu caracter personal.