Politica de confidentialitate


POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR

Societateaprelucreaza o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor,atunci cand utilizeaza Platforma Citys.md sau Serviciile Societatii.

Aceastapolitica de confidentialitate ("Politica")descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cumsunt acestea utilizate, care sunt optiunile dvs. in legatura cuaceste prelucrari, precum si modul in care Noi vom respectadrepturile pe care le aveti in calitate de persoana vizata, conformlegislatiei privind protectia datelor cu caracter personal(LP133/2011).

INAINTEDE A UTILIZA PLATFORMA CITYS.MD SAU SERVICIILE NOASTRE, VA RECOMANDAMSA CITITI CU ATENTIE ACEASTA POLITICA PENTRU A INTELEGE CUM VA SUNTPRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1.Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

S.C.“City Estate” SRL,mun.Chișinău str. Vasile Alecsandri 104, (nr. de contact 062022077,e-mail [email protected])este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislatieiprivind protectia datelor cu caracter personal, in ceea ce privestedatele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate siprelucrate prin intermediul Platformei Citys.md.

2.Ce date prelucram?

Prelucramurmatoarele categorii de date cu caracter personal:

2.1.Date pe care le furnizati in mod direct

Atuncicand va creati un cont de Utilizator, trebuie sa ne furnizati o seriede date, cum ar fi: nume, prenume, adresa fizica, adresa de e-mail/nr. telefon mobil, denumirea societatii in numele careia actionati(in cazul Utilizatorilor persoane juridice).

Putetisa includeti o serie de informatii in profilul dvs. de Utilizator. Deasemenea, putem stoca informatiile pe care le primim de la dvs., cumar fi: ca urmare a unor solicitari transmise prin e-mail sau chat,sau cand comunicati prin intermediul Platformei Citys.md cu altiUtilizatori, informatiile privind anunturile salvate de dvs.

2.2.Date colectate sau generate de Noi ca urmare a interactiunii dvs. cuPlatforma Citys.md

Inregistramin jurnal informatii cu privire la modul in care utilizati PlatformaCitys.md, cum ar fi cand si/ sau cum vizitati sau utilizatiServiciile oferite de Societate, inclusiv modul in care utilizatiPlatforma Citys.md (e.g. daca ati accesat Platforma Citys.md, cetipuri de anunturi ati vizualizat).

inplus fata de informatiile personale sistemele noastre colecteaza inmod automat o serie de informatii anonime care ne ajuta sa intelegemmai bine cum este folosit Citys.md si cum putem sa ne imbunatatimServiciile. Aceste date include adresa de IP a computerului cu careaccesati Citys.md, sistemul de operare folosit, software-ul denavigare folosit si timpul petrecut in Site.

Deasemenea, utilizam module cookie si tehnologii similare pentru a varecunoaste pe dvs. si dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altorpersoane sa utilizeze module cookie. Modul in care utilizam acestetehnologii sunt descrise in Politica privind Cookies.

3.De ce va prelucram datele cu caracter personal?

Incele ce urmeaza va vom informa cu privire la scopurile pentru carecolectam si prelucram datele dvs cu caracter personal, precum si cuprivire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

3.1.Utilizarea Serviciilor de catre Utilizatori

Dacadoriti sa va bucurati de toate facilitatile oferite de PlatformaCitys.md, trebuie sa va creati un cont de Utilizator. Contul deUtilizator va permite sa accesati o serie de Servicii dedicateUtilizatorilor inregistrati, cum ar fi, sa incarcati anunturi,salvati anunturile preferate, sa comunicati cu alti Utilizatori, saprimiti anunturi si alerte in legatura cu anunturile imobilairepublicate etc.
Temeiuljuridic: art.5 alin. 5 lit. a), b) și e) al Legii privind protecția datelor cucaracter personal-incheierea si executarea contractului

Incazul datelor cu caracter personal ale reprezentantilorUtilizatorilor (persoane juridice) Avem un interes legitim sa nedesfasuram in mod adecvat raporturile contractuale cu clientii nostripersoane juridice. Drepturile si interesele persoanelor fizice (i.e.reprezentantii Utilizatorilor persoane juridice) nu sunt prejudiciateintrucat din perspectiva clientului persoana juridica, prelucrareaeste necesara in contextul desfasurarii relatiilor de munca /colaborare pe care acestia o au cu persoanele fizice ale caror datesunt furnizate / asociate contului de Utilizator (persoana juridica).


3.2.Gestiunea relatiilor cu Utilizatorii si suport

Prelucramo serie de date cu caracter personal pentru a gestiona relatiile cuUtilizatorii Platformei Citys.md, spre exemplu, atunci cand necontacteaza cu diverse intrebari sau solicitari privindfunctionalitatile Platformei Citys.md, disfunctionalitati alePlatformei Citys.md sau erori.
De asemenea, ca parte aserviciile de suport si gestiune a relatiilor cu Utilizatorii, putemfi contactati si putem contacta Utilizatorii si prin telefon.


3.3.Furnizarea de comunicari privind Serviciile

Utilizatoriipot primi diverse comunicari de la Noi care tin de furnizareaServiciilor (e.g. daca Utilizatorul a primit un mesaj din parteaaltor Utilizatori, notificari privind situatia vizualizarilor si/sauaccesarilor anunturilor postate de Utilizatori etc.). Consideram cainteresul nostru legitim nu aduce atingere drepturilor si intereselorpersoanelor vizate intrucat comunicarile sunt legate strans defurnizarea Serviciilor solicitate.


3.4.Furnizarea de comunicari comerciale

Dorimsa va transmitem comunicari comerciale (cum ar fi, anunturi desprevanzarea, inchirierea sau amenajarea locuintelor), informari privindnoile Servicii oferite de Societate, sa va lansam invitatii de aparticipa la sondaje, sau de a raspunde la chestionare, precum sipentru a va comunica alte informatii similare care consideram ca potfi de interes pentru dvs.
De asemenea, daca sunteti de acord,datele dvs. pot fi communicate partenerilor nostri sau le putem Noisa folosim (fara a le dezvalui partenerilor), pentru a va transmitemateriale promotionale / comunicari comerciale privind produsele /serviciile partenerilor Societatii.
Utilizatorii se pot oricanddezabona de la aceste comunicari. Spre exemplu, daca va retrageticonsimtamantul pentru comunicarile comerciale nu va vom mai puteatransmite ofertele noastre sau nu veti putea participa la sondajelesi chestionarele noastre.


3.5.Analiza interactiunii dvs. cu Societatea in vederea furnizarii unoroferte personalizate, [inclusiv pe baza unor analize avansate]

Putemrealiza diverse raportari, analize si studii statistice cu privire lacampaniile de marketing organizate si succesul acestora, sau cuprivire la activitatea de vanzari a Societatii.
in anumitesituatii, putem utiliza informatiile colectate de la dvs. incombinatie cu datele pe care le obtinem de la echipele noastre devanzari si/sau de marketing cu privire la interactiunea dvs. cuSocietatea, pe care sa le folosim in contextul comunicarilor noastrede marketing. Dorim sa eficientizam activitatea noastra de marketing,oferind clientilor nostri produse / servicii relevante sipersonalizate.

3.6.Analize si statistici privind functionarea Site-ului, cookies sitehnologii similare

Putemfolosi datele cu caracter personal pe care le furnizeaza Utilizatoriisau pe care le colectam in contextul utilizarii Serviciilor pentruscopul efecturarii unor analize si statistici privind Serviciilenoastre, inclusiv a modului in care functioneaza Platforma Citys.mdsau sunt oferite Serviciile. Analizele si statisticile pe care lefacem ne ajuta sa intelegem mai bine cum am putea sa imbunatatimServiciile noastre sau functionalitatile Site-ului.
Inefectuarea analizelor si statisticilor utilizam de asemenea cookiessi alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies.

3.7.Conectare prin retele de socializare

Utilizatoriise pot loga sau crea cont prin intermediul pluginului Facebook carepermite conectarea prin contul de Facebook. Atunci cand Utilizatoriiutilizeaza aceasta facilitate, vom utiliza datele publice (e.g. nume,prenume, adresa de e-mail, numar de telefon). Utilizarea acestor dateeste necesara pentru crearea contului de Utilizator.


3.8.Indeplinirea unor obligatii legale

Uneori,prelucrarea datelor este necesara pentru a ne indeplini obligatiilelegale ce ne revin, cum ar fi:

plataimpozitelor si a contributiilor relevante, raportarea catreautoritatile fiscale relevante si tinerea unor evidente contabile;

arhivareadatelor conform legislatiei aplicabile.

3.9.Apararea drepturilor si intereselor in justitie

Pentruconstatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie incadrul unei proceduri in fata unei instante, a unei proceduriadministrative sau a altor proceduri oficiale in care este implicataSocietatea.

4.Cui dezvaluim datele?

Putemdezvalui datele dvs cu caracter personal catre (A) entitatile si/saupersoanele imputernicite de noi implicate in furnizarea Serviciilorinclusiv in furnizarea comunicarilor comerciale ;

(B)celorlalti Utilizatori ai Platformei Citys.md atunci cand va datidatele de contact sau contactati alti Utilizatori prin mecnaismele decomunicare puse la dispozitie de Platforma Citys.md;

(C)daca avem obligatia de a divulga datele personale in scopulconformarii cu orice obligatie legala sau decizie a unei autoritatijudiciare, autoritati publice sau organ guvernamental; sau

(D)daca ni se cere sau ni se permite in alt mod sa facem acest lucruconform legislatie aplicabile.

5.Cat pastram datele?

Pastramdatele dvs cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinireascopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilorinterne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivareaplicabile.

Ingeneral, datele Utilizatorilor sunt pastrate atat timp cat acesta areun cont de Utilizator in Platforma Citys.md. Datele cu caracterpersonal vor fi sterse daca Utilizatorul solicita dezactivarea sistergerea contului, sau dupa o perioada de 12 luni de la data la careUtilizatorul devine inactiv (i.e. de la data ultimei interactiuni inPlatforma Citys.md).

Dateleaferente cookie-urilor si tehnologiilor similare sunt pastrateconform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii,termenul de stocare putand fi intre durata sesiunii de navigare(pentru cookie de sesiune) si o durata de pana la 2 ani (pentrucookies de analiza).

6.Ce drepturi aveti in calitate de persoana vizata?

Conformlegii, va sunt recunoscute urmatoarele drepturi in calitate depersoana vizata:

a)Dreptul de acces
puteti obtine de la noi confirmarea caprelucram datele dvs. personale, precum si informatii privindspecificul prelucrarii

b)Dreptul de a corecta datele
puteti ne solicitati modificamdatele dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelorcare sunt incomplete.

c)Dreptul la stergere
puteti solicita stergerea datelor personaleatunci cand:

(1)acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-amcolectat si le prelucram;

(2)v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si noi nu lemai putem prelucra pe alte temeiuri legale;

(3)datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv

(4)datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d)Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie
puteti sa varetrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pebaza de consimtamant. De asemenea va puteti opune oricandprelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilorefectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesullegitim al Societatii, din motive care tin de situatia dvs.specifica.

e)Restrictionare
in anumite conditii puteti solicitarestrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale

f)Dreptul la portabilitatea datelor
in masura in care prelucramdatele prin mijloace automate, puteti sa ne solicitati, in conditiilelegii, sa furnizam datele dvs. intr-o forma structurata, utilizatafrecvent si care poate fi citita in mod automat.

Dacane solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. unei alteentitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

g)Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere
avetidreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere aprelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au fostincalcate drepturile:
CentrulNaţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
StradaSerghei Lazo 48, Chișinău 2004
[email protected]

PENTRUEXERCITAREA DREPTURILOR MENTIONATE MAI SUS, NE PUTETI CONTACTAUTILIZAND DATELE DE CONTACT MENTIONATE LA SECTIUNEA 1 (DATE DECONTACT).

Deasemenea, Societatea poate fi contactata utilizand datele simencanismele de contact disponibile in Platforma Citys.md.Utilizatorii pot sa isi exercite anumite drepturi (drept de editare,rectificare, opozitie la comunicari comerciale sau stergere) directin Platforma Citys.md prin intermediul setarilor dinsectiunea Cabinetulpersonal.