Termeni şi condiţii


Termeni şi condiţii Citys.md

I.Termeni şi condiţii

1.Aspecte Generale

Acesteset de Termeni si Conditii ("Termenisi Conditii" sau "T&C")guverneaza raporturile dintre S.C.“City Estate” SRL,mun.Chișinău str. Vasile Alecsandri 104, ("Societatea" sau "Noi")si persoanele care utilizeaza ("Utilizatorul")pagina de internet www.Citys.md ("Site-ul" sau "Citys.md")si/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-uluiCitys.md ("Serviciile").

Pentruscopul acestui set de Termeni si Conditii, Citys.md vor fidenumite "PlatformaCitys.md".

Accesareasi utilizarea Platformei Citys.md inclusiv a oricarei pagini sausectiuni componente ale acestora, sau a oricarui Serviciu furnizatprin intermediul Platformei Citys.md se poate face numai inconformitate cu acest set de Termeni si Conditii, care includPolitica de Confidentialitate Datelor si Politica privind Cookies.

Pentruutilizarea spatiului dedicat agentiilor imobiliare partenere seaplica exclusiv prevederile din Termeni si Conditii aplicabileagentiilor imobilaire pentru acea sectiune, plus contractul comercialstabilit intre partile implicate.

Societateafurnizeaza sub forma bazelor de date doar premisele tehnice, prinintermediul carora sunt transmise informatiile (anunturile), fara aexercita nicio influenta asupra continutului anunturilor.

PENTRUUTILIZAREA SERVICILOR, PUTEM SOLICITA UTILIZATORULUI SA ISI EXPRIMEACORDUL CU PRIVIRE LA ACEST SET DE TERMENI SI CONDITII PRINTR-OACTIUNE SPECIFICA, CARE ARE SEMNIFICATIA UNUI CONSIMTAMANT NEECHIVOC(E.G. BIFAREA CASUTEI SPECIFICE "AM CITIT SI SUNT DE ACORD CUTERMENII SI CONDITIILE IMOBILIARE").
BIFAND O ANUMITACASUTA, UTILIZATORUL:
A) ISI DA ACORDUL, IN MOD EXPRES, SARESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST SET DE TERMENI SI CONDITII, PRECUMSI ORICE ALTI TERMENI SI CONDITII SPECIFICE APLICABILESERVICIILOR;
B) IA LA CUNOSTINTA DE CONDITIILE DE PRELUCRARE ADATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM POLITICII DE CONFIDENTIALITATE,CARE ESTE PARTE INTEGRANTA DIN ACEST SET DE TERMENI SI CONDITII

Pentrua asigura respectarea conditiilor de acces si utilizare aServiciilor, Utilizatorii trebuie sa verifice la momentul fiecareiaccesari a Site-ului Citys.md termenii si conditiile de utilizare.Chiar daca omiteti sa analizati termenii si conditiile, dar utilizatiCitys.md, vom considera ca ati acceptat acest set de Termeni siConditii (inclusiv orice actualizare a acestora).

Dacanu sunteti de acord cu prevederile din acest set Termeni si Conditii(inclusiv orice actualizare a acestuia), va rugam sa nu utilizati,sau dupa caz, sa incetati utilizarea Site-ului sau a Serviciiloroferite de Noi, dupa caz.

2.Descrierea serviciilor

Inconformitate cu prezentele Termeni si Conditii, Societatea areobligatia de a furniza un formular de inserare pentru anunturi, de averifica corectitudinea anunturilor inserate prin intermediulformularului respectiv si de a asigura accesul la anunturile dinbazele de date ale Platformei Citys.md prin intermediul Internetuluipentru perioada de timp convenita cu Utilizatorul.

IndreptatireaUtilizatorilor de a utiliza pagina Platforma Citys.md si functiileacesteia exista numai in limitele stadiului actual al tehnologiei.

Societateaisi rezerva dreptul de a restrictiona temporar posibilitatile deinserare si de accesare a anunturilor, daca acest lucru este necesardatorita limitelor de capacitate, in scopul mentinerii sigurantei sia integritatii serverelor sau pentru implementarea masurilor tehnicesi daca aceasta serveste unei executari corecte si corespunzatoare,sau imbunatatite, a prestatiilor contractuale datorate (lucrari deintretinere).

Inspecial, prin motive tehnice se intelege ca anunturile activate nupot fi accesate sau pot fi accesate doar limitat (erori inopinate alesistemului).

Utilizatoriiau acces gratuit la majoritatea Serviciilor Platformei Citys.md,exceptie facand serviciul de publicare anunt pe Platfroma Citys.mdpentru care Utilizatorii au acces numai in urma inregistrarii,autentificarii. De asemenea, autentificarea in cont, permite accesulla facilitati suplimentare ale Platformei Citys.md.

Alteservicii care vor fi implementate, in timp, in cadrul portalului suntsupuse acelorasi conditii, in afara de cazul in care acestea nu auconditii de folosire distinct formulate.

Oricematerial postat pe Platforma Citys.md de Utilizator (in orice format)va fi supus moderarii inainte sau dupa upload.

Utilizatoruleste de acord cu transmiterea anunturilor publicate pe PortalulCitys.md pentru a beneficia de o expunere mai mare. In acest scopUtilizatorul isi da acordul cu privire la transmiterea textuluipublic al anuntului, a fotografiilor atasate la anunt cat si adatelor de contact publicate pe anuntul respectiv.

S.C.«City Estate» S.R.L.. nu poate controla modul in care anunturilesunt afisate pe site-urile afiliate, dar va face eforturi inasigurarea unei expuneri cat mai mari.

3.Inregistrarea contului de Utilizator

Inregistrareacontului de Utilizator in Platforma Citys.md este gratuita.

Numaipersoanele juridice si persoanele fizice care detin capacitateadeplina de exercitiu isi pot crea un cont de Utilizator in PlatformaCitys.md. Pentruevitarea oricarui dubiu, Platforma Citys.md nu este destinataminorilor, iar utilizarea, inclusiv crearea contului de Utilizatorpentru aceste categorii de pesoane nu este permisa.

Societateapune la dispozitia Utilizatorului trei metode de inregistrare cont:prin email, prin conectarea contului Facebook sau prin conectareacontului Google. Pentru a putea conecta contul de Facebook sau deGoogle, utilizatorul trebuie sa accepte conditiile de conectareafisate de Facebook respectiv Google. Informatiile pe care trebuie sala furnizeze un Utilizator pentru crearea contului de Utilizatortrebuie sa fie complete si corecte. Inregistrarea necesita o adresade email valida. Utilizatorul poate sa aleaga o parola personala caretrebuie pastrata secreta si nu trebuie dezvaluita tertilor.

Incazul in care informatiile furnizate in timpul crearii contului deUtilizator se modifica ulterior, Utilizatorul este obligat saactualizeze prompt respectivele informatii continute in contul deUtilizator.

FiecareUtilizator isi poate crea un singur cont de Utilizator pe PlatformaCitys.md. Este interzisa inregistrarea simultana a mai mult de uncont de Utilizator. Nu se permite eludarea acestei prevederi. Contulde Utilizator nu este transferabil.

Societateaisi rezerva dreptul de a sterge conturile de Utilizator care au fostinactive pentru o perioada de 12 luni.

Societateaisi rezerva dreptul de a sterge conturile de Utilizator a caroradresa de email nu a fost confirmata in interval de 30 de zile de lacrearea contului. Confirmarea faptului ca adresa de email pe care afost creat contul iti apartine se poate face accesand linkurilespecial introduse in emailurile prin care se anunta crearea contuluisi se cere confirmarea lui. Odata cu stergerea contului, se va stergesi tot continutul existent la acel moment in cont. Acest lucru poateinsemna: informatii personale, anunturi salvate in cont, cautarisalvate dar nu numai. Fara o adresa de email valida si confirmatacontul nu poate functiona la parametri optimi si in plus previneutilizarea adresei de email personale de catre persoane neautorizate.

Latrimiterea unui formular de contact pentru o proprietate, cream uncont neconfirmat pe adresa de email introdusa in formular. Atuncicand vanzatorul raspunde acestui mesaj, trimitem pe email catreUtilizator o notificare ce contine un link catre mesajul primit. Laaccesarea acestui link utilizatorul are dreptul de a-si seta o parolaproprie si de a citi Termenii si Politica de confidentialitate. Doardaca este de acord cu acesti termeni Utilizatorul poate trece maideparte si astefel i se confirma contul unde va putea vedea mesajulprimit, impreuna cu istoricul tuturor conversatiilor purtate prinintermediul Portalului Citys.md.

Societateanu este raspunzatoare pentru informatiile eronate introduse deutilizatori, pentru lipsa capacitatii depline de a incheia actejuridice si, in general, pentru orice informatie introdusa deUtilizator si care nu corespunde realitatii.

4.Inserarea si prelungirea anunturilor

UnUtilizator poate plasa anunturi in sectiunea publica a PortaluluiCitys.md doar daca este inregistrat. O intrebuintare abuziva, inspecial prin utilizarea de multiple conturi de Utilizator, daSocietatii dreptul de a sterge listarile in mod exceptional.

5.Stergerea anunturilor, restrictionare, denuntare unilaterala si altemasuri

Societateapoate lua urmatoarele masuri daca exista suficiente indicii ca unUtilizator a incalcat prevederile legale, drepturile tertilor sauprezentele Termeni si Conditii sau daca Societatea detine orice altinteres legitim:

stergereaanunturilor sau altor continuturi inserate pe Platforma Citys.md;

interziereaanunturilor sau altor continuturi inserate pe Platforma Citys.md;

emitereade avertismente catre Utilizatori;

limitareasau restrictionarea (termporara sau permanenta) a utilizariiPlatformei Citys.md sau accesului la Platforma Citys.md.

Societateapoate sterge anunturile daca acestea incalca acest set de Termeni siConditii (in special a prevederilor expuse in Sectiunea 7),drepturile unor terti prin continutul sau prin modul lor deprezentare, sau orice prevederi legale aplicabile.

Societaeapoate restrictiona in mod final si definitiv accesul unui Utilizatorla Platforma Citys.md, daca acesta a incalcat in mod repetatprezentele Termeni si Conditii (pentru utilizarea sectiunii publice)sau daca a facut acest lucru in circumstante deosebit de grave, saudaca exista alte motive importante.

Atuncicand accesul unui Utilizator este restrictionat, acesta nu mai poateutiliza pagina Platforma Citys.md si nu mai poate inregistra un noucont de Utilizator.

6.Modificari sau completari la T&C

Societateaare dreptul de a modifica T&C pentru utilizarea sectiunii publiceoricand, fara dezvaluirea motivelor. Noile T&C vor fi comunicateUtilizatorului inainte de inserarea sau de prelungirea valabilitatiiunui anunt. Un Utilizator trebuie sa accepte noile T&C pentruinserarea anunturilor noi sau prelungirea valabilitatii anunturilorexistente.

7.Cerinte privind continutul si aspectul anunturilor

Utilizatorulare obligatia de a insera un anunt imobiliar numai in sectiuneaprevazuta pentru acel tip de proprietate (apartamente, case/vile,terenuri; inchirieri sau vanzari).

Utilizatoriiau obligatia de a furniza informatii complete si corecte in ceea cepriveste proprietatea promovata (in special privind pretul sisuprafetele). Este interzisa introducerea la anunturi, de informatiiincorecte sau care genereaza confuzie (ex: pret, suprafata cu valoareincorecta: 1 EUR, 1 mp, pret/mp=pret total etc). Pretul esteobligatoriu de completat.

Intimpul procesului de inserare, Utilizatorul trebuie sa completezecampurile obligatorii, iar in masura in care cunoaste informatiilesuplimentare cerute prin formularul de introducere sa completeze catmai explicit aceste campuri.

Nueste permisa publicitatea pentru mai mult de o proprietate pe anunt.

Nuse admit anunturi succesive cu acelasi continut (anunturi duplicat).

Anunturilepot fi ilustrate cu fotografii. Utilizatorul se obliga sa insereze inbazele de date ale Platformei Citys.md numai acele fotografii pe careeste autorizat sa le utilizeze fara restrictii si care nu suntgrevate de drepturi ale unor terti - in special de drepturi deproprietate intelectuala ale unor terti. Fotografiile utilizate nutrebuie sa induca in eroare si trebuie sa reflecte starea actuala aproprietatii oferite in anunt. Introducerea de imagini poatereprezenta un factor determinant in procesul de vanzare/inchiriere.Este interzisa folosirea de imagini care nu are legatura cuproprietatea. Este interzisa folosirea de imagini care prezintainsemne (watermark, sigla, denumire sau altele) ale altor site-uriimobiliare concurente(Aici nu sunt incluse site-urile agentiilor careau servicii la Citys.md); Este interzisa introducerea unei imagini demai multe ori (imagini duplicat).

Anuntulnu poate incalca prevederile legale sau bunele moravuri prinformulare, continut, prezentare vizuala sau scopul urmarit. Esteinterzisa postarea de anunturi discriminatorii pe criteriul rasei,nationalitatii, limbii, religiei, sexului sau orientarii sexuale,etniei, categoriei sociale, convingerilor, varstei, dizabititatilor,bolilor cronice necontagioase, infectarii HIV, apartenetei la ocategorie defavorizata sau oricaror alte situatii asimilabile.

Ingeneral nu este permisa intr-un anunt includerea de legaturi sprepagini web externe sau spre alte surse externe de informatii.Legaturile in acest sens se refera si la pagini web neactivate(URL-uri) si parti ale acestora. Sunt exceptate legaturile spreimagini suplimentare ale proprietatilor gazduite extern, fisiere PDFsau prezentari multimedia, daca acestea contin informatiisuplimentare privind proprietatea publicata (de ex. expertizaproprietatii, prezentare video etc.).

Inplus, nu este permisa includerea in anunturi a asa-numitelor numereale liniilor telefonice (servicii cu valoare adaugata), care, atuncicand sunt apelate, au drept rezultat taxe telefonice mai ridicatepentru apelanti.

Nuse admit anunturi cu continut ilegal, imoral, sau care nu au legaturacu tematica sitului.

Nuse admit cuvinte obscene sau orice anunturi care ar putea lezainteresele sau imaginea unei persoane fizice/juridice.

Esteinterzisa folosirea adreselor de email din paginile acestui sitepentru trimiterea SPAM.

Esteinterzis abuzul de orice fel cu privire la serviciul oferit.

Anunturilecare contravin celor de mai sus nu vor fi publicate/vor fi sterse dinbaza de date accesibila celorlalti Utilizatori.

8.Raspunderea pentru continutul anunturilor

Utilizatoruleste singurul responsabil pentru continutul anunturilor. Societateanu verifica anunturile in ceea ce priveste corectitudinea saucaracterul complet. Societatea nu garanteaza pentru corectitudineasau caracterul complet al anunturilor.

Societeaexclude orice garantie si raspundere pentru conformitatea anunturilorcu prevederile legale.

9.Clauza de exonerare de raspundere

Utilizatorulelibereaza Citys.md de orice pretentii ale unor terti impotrivaCitys.md datorita incalcarii drepturilor lor de catre anuntulutilizatorului sau de catre orice alta utilizare a paginii webCitys.md de catre utilizator. Prin aceasta, utilizatorul isi asuma siobligatia de suportare a cheltuielilor necesare pentru aparareadrepturilor Citys.md, inclusiv orice taxe judiciare si legale.Aceasta regula nu se aplica daca si in masura in care utilizatorul nueste responsabil pentru incalcarea drepturilor.

10.Actualizarile bazelor de date, stergerea anunturilor

Pentrua face cautarea proprietatilor cat mai interesanta si mai plina desucces, Societatea depune toate eforturile pentru actualizareabazelor sale de date. De aceea, Utilizatorii trebuie sa steargaanunturile de indata ce proprietatea din oferta a fostvanduta/inchiriata, sau daca nu mai este disponibila din alte motive.

11.Cautarea proprietatilor si integritatea sistemului

Utilizatoriipot cauta proprietati in bazele de date ale Platformei Citys.mdexclusiv prin intermediul motoarelor de cautare oferite de PlatformaCitys.md. Nu este permisa cautarea proprietatilor eludand mastile decautare, in special prin utilizarea programelor de cautare pentruaccesarea bazelor de date ale Platformei Citys.md.

Utilizatorulnu poate lua nicio masura care poate avea drept rezultatsuprasolicitarea infrastructurii Platformei Citys.md sau pe careUtilizatorii nu pot fi asteptati in mod rezonabil sa o tolereze.Utilizatorilor nu li se permite blocarea, rescrierea sau modificareacontinutului generat de Platforma Citys.md sau crearea in niciun altmod a unei perturbari prin imixtiunea cu Platforma Citys.md.

12.Garantia

Incazuri de forta majora, Societatea va fi eliberat de obligatia sa deexecutare. Vor fi considerate forta majora toate evenimenteleneprevazute, precum si acele evenimente pentru ale caror efectelegate de executarea contractului nu este responsabila niciuna dintreparti. Astfel de evenimente vor include in special masuri legale insituatii de greva, de asemenea si atunci cand survin in cadrul unorcompanii terte, masuri oficiale luate de autoritati, defectiunearetelelor de comunicatii si a portalurilor altor furnizori,perturbari privitoare la operatorii de retea si alte defectiuni, deasemenea in cazul in care astfel de evenimente survin la nivel desubcontractanti, sub-furnizori si subcontractantii acestora, sau deoperatori ai procesoarelor de date subnodale. Nu va rezulta niciopretentie pentru Utilizatori pentru defectiuni pentru care Societateanu este responsabila.

13.Limitarea raspunderii

Societateava fi raspunzatoare pentru daune fata de comercianti numai daca si inmasura in care Societatea a actionat cu intentie sau din culpa grava.

Fatade consumatori, Societatea va fi tinut raspunzatoare numai pentruactiuni savarsite cu intentie sau din culpa grava. Societatea va firaspunzatoare pentru orice conduita culpabila a reprezentantilor sailegali, al directorilor executivi sau al altor persoane angajate deSocietate in vederea executarii obligatiilor sale.

Excluderilesi limitarile de raspundere de mai sus fata de comercianti sauconsumatori nu vor fi aplicabile nici in cazul garantiilor specificeacordate de Societate, nici in cazul daunelor rezultate din atingeriaduse vietii sau sanatatii sau al incalcarii prevederilor legaleobligatorii.

14.Dreptul de autor si drepturile de utilizare

Toatedatele, informatiile, siglele companiilor, textele, programele siimaginile anunturilor inserate pe Platforma Citys.md vor fi supuselegilor dreptului de autor. Modificarea, prelucrarea ulterioara siutilizarea de catre terti in orice fel de medii nu sunt permise.Drepturile Utilizatorilor raman neafectate de prezenta. Acestia potcontinua sa dispuna in mod liber de datele si informatiile proprii.

15.Legea aplicabila si jurisdictie

Drepturilesi obligatiile partilor, impuse de prezentul acord, precum si toateefectele juridice pe care le produce acest set de T&C vor fiinterpretate si guvernate de legislatia aplicabila in RepublicaMoldova. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spresolutionare in fata instantelor RM.