Nu puteți găsi ceea ce căutați? Sunați – vom fi bucuroși să vă răspundem la toate întrebările.

Nu puteți găsi ceea ce căutați? Sunați – vom fi bucuroși să vă răspundem la toate întrebările.

Nu puteți găsi ceea ce căutați? Sunați – vom fi bucuroși să vă răspundem la toate întrebările.

mai multe

Plata pentru servicii notariale

photo Plata pentru servicii notariale

 

Plata pentru servicii notariale reprezintă o sumă de bani percepută de notari şi de alte persoane abilitate prin lege să desfăşoare activitate notarială pentru efectuarea de acte notariale.

(1) Cuantumul plăţii pentru servicii notariale se determină:

a) în funcţie de valoarea tranzacţiei dacă poate fi evaluată;

b) în formă de sumă fixă în cazul în care tranzacţia nu este evaluabilă.

(2) Pentru servicii notariale prestate se percepe plată de comun acord cu solicitantul, ţinîndu-se cont de prevederile prezentei legi. La determinarea cuantumului plăţii se ţine cont de complexitatea actului notarial. Modificările (majorare sau reducere) cuantumului plăţii se confirmă printr-un acord semnat de notar sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială şi solicitant, în care se indică: mărimea plăţii stabilite prin lege, cauza modificării ei şi mărimea plăţii negociate. Acordul încheiat în scris se anexează la actul notarial îndeplinit şi se păstrează împreună cu acesta în arhiva notarială.

(3) La determinarea valorii tranzacţiei se ia ca bază valoarea, de la momentul efectuării acţiunii, a bunului sau a dreptului care constituie obiectul actului notarial.

(4) Se consideră valoare a bunului sau a dreptului preţul declarat de solicitantul actului notarial.

(5) Dacă preţul bunului sau al dreptului declarat de solicitantul actului notarial se dovedeşte a fi mai mic decît valoarea lor estimată, valoarea tranzacţiei se determină în baza valorii indicate în registrul de bunuri imobile, sumei asigurate conform poliţei de asigurare a bunului sau dreptului ori în baza unor alte acte de evaluare eliberate de persoane  licenţiate în acest sens.

(6) La determinarea valorii tranzacţiei nu se exclud obligaţiile materiale cu care este grevat bunul sau dreptul ce constituie obiectul tranzacţiei.

(7) Pentru un act notarial complex (care cuprinde cîteva acţiuni juridice), plata se stabileşte prin cumularea plăţilor pentru toate acţiunile juridice.

(8) Dacă actul cuprinde cîteva acţiuni juridice dintre care una principală şi celelalte accesorii, valoarea tranzacţiei se determină în funcţie de valoarea bunului sau dreptului ce constituie obiectul acţiunii principale. Plata se percepe numai pentru acţiunea principală.

(9) La autentificarea ipotecii, valoarea tranzacţiei se consideră valoarea bunului ipotecat, stabilită de părţi.

(10) Valoarea tranzacţiei de dare în folosinţă pe un termen determinat se calculează din valoarea totală a folosinţei pentru perioada stabilită în contract.

(11) Valoarea tranzacţiei de dare în folosinţă pe un termen nedeterminat se calculează din valoarea totală a folosinţei pentru o perioadă de 10 ani.

(12) Valoarea tranzacţiei de schimb se determină din valoarea bunului supus schimbului cu preţul cel mai mare sau din valoarea bunului cu preţul cel mai mic, luîndu-se în considerare sulta achitată, dacă rezultatul depăşeşte valoarea cea mai mare.

(13) La eliberarea certificatului de moştenitor, plata pentru moştenitorii de clasa I se stabileşte în proporţie de 0,7% din valoarea moştenirii. Pentru ceilalţi moştenitori, plata se stabileşte în proporţie de 1,5 % din valoarea moştenirii.

(14) Pentru luarea măsurilor de conservare a averii succesorale, plata se stabileşte în proporţie de 0,5% din costul averii conservate.

 

Cuantumul plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile se determină în funcţie de valoarea tranzacţiei, după cum urmează:

Valoarea tranzacţiei

Plata

de pînă la 20 000 lei

1,3 %, dar nu mai puţin de 180 lei

20 001 – 50 000 lei

1,0 %

50 001 – 100 000 lei

0,9 %

100 001 – 200 000 lei

0,8 %

200 001 – 400 000 lei

0,6 %

400 001  – 600 000 lei

0,5 %

600 001 – 800 000 lei

0,3 %

800 001 – 1 000 000 lei

0,2 %

de la 1 000 001  lei

0,1 %

 

! Serviciile notariale se plătesc în ziua efectuării actului notarial.

! Pentru rectificarea erorilor comise de notar sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială nu se percepe plată.

Sursa: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=27907&lang=ro

FAQ

Plata pentru servicii notariale reprezintă o sumă de bani percepută de notari şi de alte persoane abilitate prin lege să desfăşoare activitate notarială pentru efectuarea de acte notariale. (1) Cuantumul plăţii pentru servicii notariale se determină: a) în funcţie de valoarea tranzacţiei dacă poate fi evaluată; b) în formă de sumă fixă în cazul în care tranzacţia nu este evaluabilă. Serviciile notariale se plătesc în ziua efectuării actului notarial. Pentru rectificarea erorilor comise de notar sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială nu se percepe plată.
(2) Pentru servicii notariale prestate se percepe plată de comun acord cu solicitantul, ţinîndu-se cont de prevederile prezentei legi. La determinarea cuantumului plăţii se ţine cont de complexitatea actului notarial. Modificările (majorare sau reducere) cuantumului plăţii se confirmă printr-un acord semnat de notar sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială şi solicitant, în care se indică: mărimea plăţii stabilite prin lege, cauza modificării ei şi mărimea plăţii negociate. Acordul încheiat în scris se anexează la actul notarial îndeplinit şi se păstrează împreună cu acesta în arhiva notarială. (3) La determinarea valorii tranzacţiei se ia ca bază valoarea, de la momentul efectuării acţiunii, a bunului sau a dreptului care constituie obiectul actului notarial. (4) Se consideră valoare a bunului sau a dreptului preţul declarat de solicitantul actului notarial.